Strona główna arrow Gmina Chojnów arrow Historia
25.02.2017., 19:07:19
dyzury_aptek
punkt_konsultacyjny
mapa_turystyczna
logo-mikroporady-150-42
Drukuj
20.01.2007.

Historia gminy

   Liczne znaleziska archeologiczne dowodzą, że tereny dzisiejszej gminy Chojnów przyciągały osadników już w odległych pradziejach. Przed tysiącem lat tutejsze plemiona słowiańskie wraz z całym Śląskiem zostały włączone przez Mieszka I do formującego się pod władzą pierwszych Piastów państwa polskiego. Wiele obecnie istniejących miejscowości ma kilkusetletnią metrykę, sięgającą przynajmniej XIII w. Wówczas, w warunkach rozdrobnienia politycznego Polski, kształtowały się dzielnice poszczególnych gałęzi rozrodzonej bujnie śląskiej linii Piastowiczów. Chojnów z okolicami znalazł się ostatecznie we władaniu książąt legnicko-brzesko-wołowskich, a nawet przejściowo w XV w. został wyodrębniony w osobne księstwo. Tutejsi książęta na początku XIV w. poddali się lennemu zwierzchnictwu królów czeskich i odtąd mieszkańcy wsi podchojnowskich dzielili zmienne losy ziem podległych Koronie Czeskiej, rządzonych kolejno przez Luksemburgów, Jagiellonów i Habsburgów. Po śmierci ostatniego piasta, księcia legnicko-brzesko-wołomińskiego Jerzego Wilhelma, w 1675 r. bezpośredni zarząd przejęli urzędnicy habsburscy. W wyniku trzech "wojen śląskich" (1740 - 1763) nadchodzi panowanie pruskie, trwające (od 1871r. w ramach zjednoczonego państwa niemieckiego) aż po dramat II wojny światowej.

1.
image001.jpg
2.
image002.jpg
3.
image003.jpg
4.
image004.jpg
5.
image005.jpg
6.
image006.jpg
7.
image007.jpg
8.
image008.jpg
9.
image009.jpg
10.
image010.jpg
11.
image011.jpg
12.
image012.jpg
13.
image013.jpg

   Cały ten bagaż tradycji i całe to dziedzictwo kulturowe przejęła ludność polska napływająca tu po przewaleniu się w lutym 1945 r. frontu i usunięciu ludności niemieckiej. Niełatwo integrowała się ona w poszczególne społeczności wiejskie, mające świadomość zakorzenienia w tym zakątku śląska i przyjmujące za swoją własność całą spuściznę dziejów. Z kolejnych reform administracyjno - terytorialnych wyłoniło się w 1975r. województwo legnickie, jednoczesna zaś likwidacja powiatów zwiększyła role miast i gmin. Od stycznia 1988r. do kwietnia 1991r. miasto Chojnów i gmina chojnowska połączone były wspólna administracją.t_historia_01.jpg t_historia_02.jpg t_historia_03.jpg

Zmieniony ( 27.03.2008. )
 
t.one blue was designed 2006 by Karsten Oltrogge: www.tone.oltrogge.ws
Homepage of Karsten Oltrogge: www.oltrogge.ws