Strona główna arrow Gmina Chojnów arrow Rolnictwo
25.02.2017., 19:05:03
dyzury_aptek
punkt_konsultacyjny
mapa_turystyczna
logo-mikroporady-150-42
Rolnictwo Drukuj
20.01.2007.

Rolnictwo

Południowe obszary gminy charakteryzuje wysoka wartość dla rolnictwa, będącego dotychczas podstawą gospodarki gminy. Prowadzone są działania mające na celu zwiększenie opłacalności prowadzenia gospodarstw rolnych i optymalizację produkcji rolnej z uwzględnieniem istniejących warunków.

Użytki rolne stanowią ok.69,2% powierzchni gminy. Na jej obszarze występują głównie następujące typy gleb:

 

 • pseudobielicowe
 • mady
 • gleby brunatne
 • gleby murszowe.


Są one wykorzystywane zgodnie ze swoimi właściwościami przyrodniczymi. Gleby brunatne i pseudobielicowe są użytkowane praktycznie w całości jako grunty orne. W krajobrazie rolniczym przeważają pola uprawne. Zdecydowana większość (77,9%) użytków rolnych posiada optymalne warunki dla rozwoju rolnictwa.

Gmina podejmuje działania mające na celu poprawę w zakresie:

 • melioracji wodnych
 • zaopatrzenia w wodę
 • budowy dróg transportu rolnego
 • rozwój sieci punktów skupu płodów rolnych i żywca
 • modernizacji zaplecza magazynowego
 • szkoleń i promocji nowoczesnych metod upraw i hodowli
 • obsługi rolnictwa w zakresie specjalistycznych usług i rzemiosła

Produkcja zwierzęca

Podstawowym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej oraz bydła. Uzupełnieniem produkcji zwierzęcej jest hodowla drobiu - przede wszystkim fermy kurze. Mieszczą się one w Goliszowie, Jerzmanowicach, Krzywej, Strupicach i Zamienicach.

 

Produkcja polowa

Podstawowymi kierunkami upraw na terenie gminy są:

 • uprawa zbóż (głównie pszenica)
 • uprawy przemysłowe (buraki cukrowe, rzepak)
 • ziemniaki
 • kukurydza
 • rośliny pastewne.
 Rolnictwo  Rolnictwo  Rolnictwo

 

Zmieniony ( 20.01.2007. )
 
t.one blue was designed 2006 by Karsten Oltrogge: www.tone.oltrogge.ws
Homepage of Karsten Oltrogge: www.oltrogge.ws