Strona główna arrow Gmina Chojnów arrow Przyroda
25.02.2017., 19:05:52
dyzury_aptek
punkt_konsultacyjny
mapa_turystyczna
logo-mikroporady-150-42
Przyroda Drukuj
20.01.2007.

Przyroda

    Zachowana w dokumentacji nazwa "Haynow" określa miejsce porosłe chojną i sosną. Charakteryzuje to teren Gminy Chojnów.
 


Środowisko przyrodnicze


    Jednym z głównych walorów krajobrazowych gminy są, przy generalnie nizinnym charakterze ukształtowania terenu, lokalne zazwyczaj niewielkie pofałdowania terenu, w takich warunkach terenowych zlokalizowana jest część miejscowości (m.in. Stary Łom, Okmiany, Biskupin, Jerzmanowice), co nadaje im wiele uroku i malowniczości.
 
 
 Przyroda  Przyroda  Przyroda

    Północną część gminy Chojnów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Czarnej Wody (utworzony uchwałą wojewódzkiej Rady Narodowej a następnie zaktualizowany rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r.) o powierzchni ok. 6300 ha co stanowi blisko 1/4 powierzchni całej gminy. Swym zasięgiem obejmuje tereny o generalnie najsłabszych glebach pod względem rolniczym oraz tereny lasów (ok.1/4 powierzchni Obszaru Krajobrazu Chronionego), na jego terenie znajduje się również większość zbiorników wodnych. Na terenie gminy znajduje się 16 zabytkowych parków.

Tereny lasów

    Tereny lasów zajmują powierzchnię 4692 ha, co stanowi 20,29% obszaru gminy. Północna część gminy wchodzi w zasięg Borów Dolnośląskich. W całkowitej powierzchni lasów 77,36% stanowi sosna, jako gatunek panujący. Pozostałe gatunki mają zaledwie odpowiednio: brzoza - 9,53%, dąb - 4,26%, olsza - 1,99%. Pozostałe gatunki mają 1,23% udziału w powierzchniach lasów. W lasach występuje często warstwa podszczytowa, na którą składają sięświerk, dąb, kruszyna i leszczyna. W skład runa leśnego wchodzą najczęściej: borówka, czernica, orlica, jeżyna, malina, szczawik zajęczy, sałatnik zajęczy, płonnik, rokiet, torfowiec i turzyce.
    Program Zwiększenia Lesistości i zadrzewień zawiera koncepcję podniesienia współczynnika lesistości. Prognoza dotycząca gminy wiejskiej Chojnów zakłada zwiększenie ilości lasów z obecnej - 4692 ha (20,3%) do 6050 ha (26,2%).

 

 Przyroda  Przyroda
 
t.one blue was designed 2006 by Karsten Oltrogge: www.tone.oltrogge.ws
Homepage of Karsten Oltrogge: www.oltrogge.ws