Strona główna arrow Archiwum arrow Archiwum aktualności arrow 60-lecie SP Krzywa
25.02.2017., 19:07:46
dyzury_aptek
punkt_konsultacyjny
mapa_turystyczna
logo-mikroporady-150-42
Drukuj
17.11.2006.

60-lecie Szkoły Podstawowej w Krzywej

 

My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej ślubujemy być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą.
Ślubujemy:
Godnie reprezentować swoją Szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami,
wytrwałą pracą i wzorowym zachowaniem.
Dbać o dobre imię Szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców,
solidnie wypełniać obowiązki ucznia.
Strzec sztandaru szkoły w imię hasła „ Bóg, Honor, Ojczyzna”.

    Powyższe słowa 14 października wpisały się na stałe do historii Szkoły Podstawowej w Krzywej. W Dniu Edukacji Narodowej nadano placówce imię 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Tego samego dnia szkoła obchodziła 60-lecie istnienia.

Image


    Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. św. Anny w Krzywej, która została odprawiona przez Biskupa z Diecezji Legnickiej, Stefana Regmunta z pomocą kapelana ze Świętoszowa. Po jej zakończeniu poczty sztandarowe, zaproszeni goście, uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice, a także mieszkańcy wsi przemaszerowali do szkoły. Na budynku szkoły zawisła pamiątkowa tablica, którą poświęcił bp Stefan Regmunt, natomiast jej odsłonięcia dokonały wspólnie Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Legnicy Maria Pecyna, oraz Wójt Gminy Chojnów Barbara Jasińska.
    Uroczysty apel na szkolnym boisku prowadzili wspólnie kapitan Dariusz Kudlewski z jednostki wojskowej ze Świętoszowa, oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywej, Jolanta Bekaluk-Pyrz. Wśród witanych przez nią gości znalazły się następujące osoby: zastępca dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, płk Jan Rydz, płk Bogusław Miksza ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z Warszawy, Biskup z Diecezji Legnickiej Stefan Regmunt, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Legnicy Halina Knychalska, ks. Tadeusz Jurek, samorządowcy, dyrektorzy szkół, radni, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzywej. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe reprezentujące kombatantów, straż pożarną, górników, Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rokitkach, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, jednostkę wojskową ze Świętoszowa i Szkołę Podstawową w Krzywej. Warto zaznaczyć, że w skład pocztów szkolnych wchodzą zawsze wzorowi uczniowie. Krzywą reprezentowali: Natalia Urszulak, Emilia Komorowska, Konrad Gancarz. Jeszcze trójka dzieci pełniła podczas uroczystości ważną rolę, był to poczet flagowy w składzie: Mateusz Ochrymowicz, Anna Kozłowska i Justyna Gawluk.
    Ponieważ uroczystość miała charakter rocznicowy, uczniowie klasy IV, Damian Świrski i Michał Ditrych, przedstawili gościom 60-letnią historię szkoły. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Chojnów, Krzysztof Sowiński odczytał treść uchwały nadającej szkole imię 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna szkoła w Polsce nosząca imię istniejącej jednostki wojskowej. Ważnym punktem programu było także odczytanie listu gratulacyjnego od Ministra Edukacji Narodowej, po czym nastąpiło przekazanie sztandaru szkole i uroczyste ślubowanie. Zgromadzeni goście złożyli dyrektorce szkoły, Jolancie Bekaluk-Pyrz gratulacje, a także wręczyli prezenty i kwiaty. Przebieg całej uroczystości uświetniała Orkiestra Wojskowa z Krakowa.
    Po części oficjalnej przyszedł czas na występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Krzywej. Młodsze dzieci w strojach wojskowych tańczyły i śpiewały pieśni żołnierskie, natomiast starsze zatańczyły mazura w pięknych strojach uszytych specjalnie na tę okoliczność. Duży wkład w przygotowanie dzieci do występu miały: Ewa Szynkiewicz, Aneta Bernat i Alina Wysoczańska. Oprawę muzyczną prezentacji przygotował nauczyciel muzyki, Piotr Koziar.
    Atrakcją dla uczestników święta szkoły był pokaz sprzętu wojskowego. Największym zainteresowaniem cieszyły się przejazdy quadami, kolejka do nich była bardzo długa. W organizację festynu zaangażowaniu byli także rodzice uczniów, którzy przygotowali loterię fantową, a także ciasto, kawę i herbatę. Gorące napoje okazały się trafionym pomysłem z uwagi na niezbyt sprzyjającą pogodę. Nikt z Krzywej nie wyjechał głodny, zadbali o to żołnierze ze Świętoszowa, którzy częstowali gości tradycyjną wojskową grochówką.
Uczestnicy uroczystości mogli również zwiedzić szkołę. Przygotowano tablicę z wykazem absolwentów, kroniki szkoły, a także gazetki z informacjami o patronie szkoły.
    Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Krzywej, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne. Wystąpił na nim zespół folklorystyczny z Krzywej, znane i lubiane „Jaskółki”, wpisywano się także do ksiąg pamiątkowych szkoły. Miłym akcentem wieczoru była wizyta grupy ognia ,,Fenrir” z Chojnowa w składzie: Igor Szynkiewicz, Krzysztof Bruchal, Piotr Haik i Marcin Grabek. Efektowne pokazy przygotowane przez chłopców były dla gości wspaniałym prezentem. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w postaci tortów urodzinowych.

Emilia Wroniak
Image
Tablicę pamiątkową poświęcił Biskup Diecezji Legnickiej, Stefan Regmunt.
 
Image
Sztandar z rąk Wójt Barbary Jasińskiej przyjęła w imieniu uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej Krzywej Jolanta Bekaluk-Pyrz.
 
Image
Uczniowie ślubowali m. in. strzec sztandaru szkoły w imię hasła „ Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 
Image
Gratulacje Pani Dyrektor składał m. in. zastępca dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, płk Jan Rydz.
 
Image
Nie zabrakło prezentów i kwiatów od dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
 
Image
Atrakcją dla uczestników święta szkoły był pokaz sprzętu wojskowego.
 
Image
Żołnierze ze Świętoszowa częstowali gości gorącą grochówką.
 
Image
Każdy były uczeń szkoły mógł znaleźć swoje nazwisko na tablicy absolwentów.
 
Image
Okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów przyjęty był bardzo gorąco.
 
Image
Mazura zaprezentowali uczniowie starszych klas.
 
Image
Uroczystość uświetniała Orkiestra Wojskowa z Krakowa.
 
Image
W świetlicy dla zaproszonych na poczęstunek gości wystąpił zespół folklorystyczny „Jaskółki”.
 
Image
Miłym akcentem wieczoru były pokazy grupy ,,Fenrir” z Chojnowa.

 

 

Zmieniony ( 19.06.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
t.one blue was designed 2006 by Karsten Oltrogge: www.tone.oltrogge.ws
Homepage of Karsten Oltrogge: www.oltrogge.ws