Gmina Chojnów

2018

Program utylizacji azbestu w Gminie Chojnów

15 stycznia zakończy się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usunięcia szkodliwego azbestu z terenu posesji w Gminie Chojnów. Udział w programie wziąć mogą te gospodarstwa, które wcześniej wpisały zalegający na ich terenie azbest do gminnej ewidencji. 
Wnioski można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów pod adresem: http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=4894
Szczegółowych informacji udziela Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Radosław Lipa 76 818 79 08 wew. 49

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka