Gmina Chojnów

2018

Wybrano oferenta w konkursie ofert projektu "Daj sobie szansę"

Najkorzystniejszą ofertę złożył mgr Paweł Boberek, który zdobył 100 punktów.

Jak czytamy w ogłoszeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:


"Niniejszym informuję o wyborze jako oferty najkorzystniejszej
oferty złożonej przez Wykonawcę:
mgr Paweł Boberek
Liczba przyznanych punktów: 100"Celem konkursu jest wzrost zdolności zatrudnienia uczestników projektu „Daj sobie szansę”. Wsparciem w postaci doradztwa zawodowego zostaną objęte osoby korzystające z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie.  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 9 900,00 zł

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka