Gmina Chojnów

2018

Poszukiwany psycholog do projektu "Daj sobie szansę"

Gminny Ośrodek pomocy społecznej wystosował zapytanie ofertowe. Poszukiwane są osoby, które będą prowadzić w ramach projektu poradnictwo psychologiczne.

"W związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę za przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego. "

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka