Gmina Chojnów

2018

Dalsze szacowanie szkód spowodowanych suszą

Wciąż trwa zliczanie strat w rolnictwie spowodowanych przez długotrwałą suszę. Urząd Gminy Chojnów wydał komunikat, w którym zachęca rolników posiadających uprawy ziemniaków do składania wniosków o oszacowanie szkód. Niezbędne dokumenty można otrzymać w pokoju 105 Urzędu Gminy Chojnów lub pobrać z linku, który zamieszczamy poniżej. 

"KOMUNIKAT- SUSZA 2018
 
Niniejszym informujemy rolników, których uprawy polowe zostały uszkodzone przez suszę w stopniu znacznym, o możliwości wnioskowania o oszacowanie strat w uprawach ziemniaków przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego z inicjatywy i na wniosek Wójta Gminy Chojnów.

Wnioski sporządzane na drukach opublikowanych na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub BIP Gminy Chojnów (dostępne również w urzędzie gminy, pok. 105), należy składać niezwłocznie w Urzędzie Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.

Szacowanie strat przez komisję może być wykonywane do czasu zbioru rośliny uprawnej, stąd opóźnienie w terminie złożenia wniosku może uniemożliwić wykonanie tych czynności przez komisję."

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka