Gmina Chojnów

Aktualności

Stypendia sportowe dla mieszkańców

Przypominamy, iż Wójt Gminy Chojnów zdecydował o możliwości przyznawania nagród dla mieszkańców gminy za wybitne osiągnięcia sportowe. 31 grudnia mija termin składania wniosków za rok 2019.
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać m.in. nagrody dla sportowców i trenerów prowadzących szkolenie zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Przyznawanie nagród finansowych młodym reprezentantom szkół, zawodnikom klubów i stowarzyszeń sportowych oraz ich trenerom z terenu gminy Chojnów za wysokie wyniki i osiągnięcia sportowe ma być formą gratyfikacji za promowanie gminy Chojnów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Taka forma wsparcia finansowego dla zawodników i trenerów ma propagować rozwój sportu młodzieżowego w gminie oraz stymulować działania w kierunku osiągania coraz lepszych wyników we współzawodnictwie sportowym. Wójt i Rada Gminy w ten sposób pragnie docenić osoby, które z pełnym zaangażowaniem trenują i pracują z młodymi sportowcami, poświęcając swój wolny czas oraz nierzadko środki finansowe.
W Uchwale Nr IX.76.2019 r. Rady Gminy Chojnów z dnia 24 maja 2019 r. zatwierdzony został Regulamin przyznawania nagród w dziedzinie sportu.
Nagrodę może otrzymać osoba, która uzyskała jeden z następujących wyników:
1) zajęła 1-6 miejsce w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub została powołana do reprezentacji Polski w roku składania wniosku o nagrodę – 700,00 zł
2) zajęła 1-3 miejsce w zawodach ogólnopolskich rangi mistrzowskiej – 500,00 zł
 Nagrodę w wysokości 500,00 zł można przyznać trenerowi, prowadzącemu szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wyniki o których mowa jest powyżej.
Wniosek o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Gminy Chojnów, w terminie do 31 grudnia każdego roku za dany rok. Aby można było przyznać stypendium wniosek musi być wypełniony prawidłowo i zawierać wszystkie wymagane załączniki dokumentujące osiągnięcia sportowe. Wnioski bez w/w dokumentów nie będą mogły byś rozpatrzone. Szczegółowy regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej https://gmina-chojnow.pl, w zakładce Dla mieszkańca/ Kultura i rekreacja.

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka