Gmina Chojnów

Przetargi

 • Zbiornik w Rokitkach z lotu ptaka

Ogłoszono kolejny przetarg na dzierżawę terenów rekreacyjno – wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni w Rokitkach

Gmina Chojnów ogłosiła kolejny przetarg na dzierżawę terenów rekreacyjno – wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni w Rokitkach. Poprzednie dwa przetargi ogłoszone w marcu i maju tego roku zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu błędów formalnych w ofertach.


Wielkimi krokami zbliża się lato, a co za tym idzie czas wypoczynku. Wójt Gminy Chojnów nadal poszukuje dzierżawcy jednego z najatrakcyjniejszych terenów rekreacyjnych w okolicy. Mowa tu o Rokitkach, doskonale znanych wszystkim miłośnikom spędzania wolnego czasu nad wodą. Dzierżawa dotyczy terenów rekreacyjno – wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni, tuż przy drodze powiatowej nr 865 ulokowanej przy samej linii brzegowej. Celem dzierżawy jest organizacja wypoczynku letniego.
Pierwsze dwa przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym z powodu braku spełnienia przesłanek § 20 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. złożone oferty nie spełniły kryteriów i oczekiwań Wydzierżawiającego dotyczących zaoferowanej wysokości stawki czynszu dzierżawnego.


Prosimy, aby oferenci zwracali szczególną uwagę na formę ogłoszenia przetargowego i ściśle stosowali się do wytycznych w nim zamieszczonych. Oferty, które nie spełniają kryteriów zawartych w ogłoszeniu spotykają się z odmową zakwalifikowania do części niejawnej przetargu – komentuje Zastępca Wójta Gminy Chojnów - Grzegorz Styrkowiec.
W nowo ogłoszonym przetargu oferenci mogą składać swoje oferty do dnia 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, pok. 103 (sekretariat). Mamy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić dzierżawcę a wizja atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku letniego w Rokitkach stanie się jeszcze bliższa – podsumowuje Zastępca Wójta Gminy Chojnów.

 

Przypomnijmy, przedmiot dzierżawy stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone numerami ewidencyjnymi:
– 1199 o pow. 18,1027 ha (RVI-0,7180 ha, Wsr-14,9507 ha, N-2,4340 ha),
– 867/2 o pow. 0,01 ha (Ws-0,01 ha),
– 592/2 o pow. 0,21 ha (Ws-0,21 ha),
– 576 o pow. 0,42 ha (RV-0,02 ha, RVI-0,40 ha),
położone w obrębie Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki o łącznej powierzchni 18,7427 ha. W tym 3,1520 ha – pas gruntów przyległych do zbiornika wodnego, 15,1707 ha – lustro wody, 0,42 ha – teren przeznaczony na miejsca postojowe (parking). Nieruchomości położone są w odległości ok. 9 km od Chojnowa przy drodze powiatowej o numerze ewidencyjnym 865.
Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosi  36.885,63 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które złożą pełną pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG I PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI NUMER 1199, 867/2, 592/2, 576, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROKITKI, GMINA CHOJNÓW” w terminie do dnia 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, pok. 103 (sekretariat). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.000,00 zł na rachunek Gminy Chojnów: 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19. Wpłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 23 maja 2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r., w sali posiedzeń nr 102 o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów i na tablicach ogłoszeń w gminie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów www.gmina-chojnow.bip.net.pl zakładka „przetargi, sprzedaż, dzierżawa” i na stronie internetowej gminy Chojnów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chojnów, pok. nr 107 tel. 76 8188502 wew. 58, w godz. 8:00- 15:00 oraz pod adresem: http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=6563

 

 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0579.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0582.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0587.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0590.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0594.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0597.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0599.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0606.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0608.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0613.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0625.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0628.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0631.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0633.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0638.jpg
 • zdjęcie Rokitek z dronaDJI_0648.jpg

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka