Gmina Chojnów

Aktualności

  • Młodzieżowy Zespół Doradczy

Rusza nabór kandydatów do Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego

Wójt Andrzej Pyrz poszukuje reprezentanta Gminy Chojnów do Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego. Kandydatury należy zgłaszać do dnia 28 października 2019 r. do Urzędu Gminy Chojnów.  

Już wkrótce młodzież będzie opiniować i doradzać, głównie w zakresie nauki, kultury, sportu, a także w zakresie promocji powiatu legnickiego. Decyzję o powołaniu Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego podjęto Zarządzeniem nr 73/2019 z dnia 7 października 2019 r

Łącznie Zespół  będzie liczył 9 osób, po jednym reprezentancie z każdej gminy położonej na obszarze powiatu legnickiego i 1 wskazany przez Starostę.  Gmina Chojnów również będzie posiadała swojego reprezentanta – informuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz. Gorąco zachęcam młodzież z naszej gminy do skorzystania z możliwości wnoszenia postulatów, a także propozycji rozwiązań w sprawach dotyczących młodych obywateli naszego regionu.

Kandydatem do Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego wytypowanym przez Wójta Gminy Chojnów  może być każdy, kto:

  • ukończył 14 lat,
  • mieszka na terenie Gminy Chojnów,
  • nie ukończył 18 lat.

Młodzieżowy Zespół Doradczy jest organem apolitycznym, którego kadencja będzie trwała dwa lata. Jego zadaniem będzie m.in. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych.

Kandydata należy zgłaszać na specjalnym formularzu. Wypełniony dokument należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Sekretariatu Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, z dopiskiem: „Nabór do Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego ”, w terminie do 28 października 2019 r. (liczy się data wpływu do kancelarii).

Na ewentualne dodatkowe pytania odpowiada Anna Banaszek, Kierownik Referatu Promocji i Kultury Urzędu Gminy Chojnów (pokój 306, tel. 76-81-88-502 wew. 40, e-mail: a.banaszek@gmina-chojnow.pl).
 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka