Gmina Chojnów

Rada Gminy

Rada pełni funkcję uchwałodawczą gminy. Rada oprócz podejmowania uchwał, kontroluje działalność Wójta i podległych jednostek organizacyjnych. W Gminie Chojnów w skład rady wchodzi 15 radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Rada Gminy działa podczas sesji i przy pomocy komisji. Informacje o terminach sesji Rady Gminy wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i zamieszczane na stronie internetowej BIP.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

NIP: 6940010003
REGON: 390004984

76 818 85 02
www.gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka