Gmina Chojnów

Aktualności

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków

Gmina Chojnów zakończyła realizację zadania polegającego na budowie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków. Wykonawcą była firma DAMART Damian Smelczyński z Rychwałtu.

Dzięki współfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystki i otrzymaniu dofinansowania z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w ramach Edycji 2019 została stworzona przestrzeń służąca  aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych w pobliżu miejsca zamieszkania.

OSA w Witkowie to przede wszystkim siłownia plenerowa obejmująca 6 urządzeń takich jak: orbitrek, biegacz, podciąg na słupie nośnym (wyciąg górny), wiosło, pajacyk + wahadło, steper + twister oraz strefa relaksu obejmująca 4 ławki, plenerowe urządzenie do gry w szachy i chińczyka oraz  stół do ping ponga. W ramach zadania została zagospodarowana zieleń i nasadzono 12 sztuk drzew i krzewów.

Wysokość dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi  do 50%  wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji obejmująca 1 obiekt w Witkowie wyniosła 31.250,60 zł, kwota dofinansowania ze środków FRKF to 15.590,00 zł.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka