Gmina Chojnów

Aktualności

  • Ognisko wysoce zajadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem...

Ognisko ptasiej grypy w Gminie Chojnów

W związku z wystąpieniem w miejscowości Strupice, gmina Chojnów, ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem H5N8 (która nie jest niebezpieczna dla ludzi) zaleca się hodowcom drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych zachowanie daleko idącej ostrożności, w szczególności poprzez:

- wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawienia ptaków w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymany,

- zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,

- wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycie rąk w wodzie z mydłem,

- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Wszystkie niepokojące objawy zaobserwowane u własnego drobiu należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii, Wójta, Burmistrza, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy.

Ponadto informujemy, że na terenie sołectwa Strupice zostały zamontowane maty dezynfekcyjne na drogach dojazdowych do miejscowości. Niektóre z mniej uczęszczanych dróg zostały zablokowane. W/w czynności zostały wykonane w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Legnicy w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa.

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka