Gmina Chojnów

Aktualności

Zakończenie budowy świetlicy integracyjno-terapeutycznej w Budziwojowie

Budowa świetlicy integracyjno-terapeutycznej w Budziwojowie została rozpoczęta w na początku 2019 roku i była realizowana przez firmę „Complex-Bud s.c. z siedzibą w Lubinie. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.082.070,35 zł. Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki zawartej przez Gminę Chojnów  umowie o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Budynek świetlicy jest  jednokondygnacyjny, o wymiarach 16,14m x 20,14m, a powierzchnia zabudowy wynosi 286,06 m2. Świetlica  obejmuje salę główną, salę warsztatową, pomieszczenie porządkowe, część socjalną, wc, skład oraz zmywalnię.

 

W świetlicy została zamontowana innowacyjna podłoga interaktywna SmartFloor, która oprócz standardowej reakcji na ruch, umożliwia również sterowanie za pomocą specjalnych pisaków interaktywnych. SmartFloor  ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i ruchowego dzieci w różnym wieku – przedszkolnym i szkolnym. Zawiera szereg aplikacji edukacyjnych dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka na danym etapie rozwoju. SmartFloor to również doskonałe narzędzie do rehabilitacji osób starszych.

Celem operacji było utworzenie atrakcyjnej  infrastruktury o charakterze społeczno-kulturalnym, pełniącej dodatkowo  funkcję opiekuńczo - wychowawczą, sprzyjającą integracji mieszkańców oraz umożliwiającą realizację wspólnych przedsięwzięć  z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

W wybudowanej świetlicy planuje się organizację różnych zajęć wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców, która przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego oraz będzie stanowić wsparcie partycypacji społeczności lokalnej.
 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka